Thursday, August 5, 2010

နည္းနည္းေလးေတာ့ ေတြးသင့္ျပီ

0 comments
အျငိဳးအေတးနဲ႕ နားမလည္မႈေတြၾကား
အာဃာတနဲ႕ သံသယေတြၾကား
ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ေတြမဲ့ျပီး
ကိုယ္မွန္တယ္ထင္ရာ စြဲကိုင္လို႕.....။

အရာမထင္တဲ့ ဆက္ဆံမႈေတြၾကား
ဟန္ေဆာင္လိမ္လည္ လွည့္ျဖားမႈေတြၾကား
ေမတၱာဆုိတာ ဘာမွန္းမသိ
လူသတ္လက္နက္ေတြနဲ႕ပဲ ေပ်ာ္ေမြ႕လို႕.....။

ဒီလိုဒီလုိနဲ႕ ကံေခလွတဲ့ ဘဝေတြ
အျပစ္မရွိ လည္စင္းေပးေနရတဲ့ ဘဝေတြ
ရည္ရြယ္ရာ ဘာမရွိ တုန္လႈပ္ေနတဲ့ ဘဝေတြ
ဒီဘဝေလးေတြအတြက္ စာနာသင့္ျပီ...။

ဒီလုိဒီလိုနဲ႕ မထူးျခားလာတဲ့ စတင္မႈေတြ
တုိးပြားလာတဲ့ မွားယြင္းမႈေတြ
မျငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ားနဲ႕ ေဒသေတြ
ဒါေတြ အားလံုးအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ တခုေတာ့ ရွိသင့္ျပီ....။

ညီအကိုခ်င္း ရန္ပြဲေတြ စဲသင့္ျပီ..။
မိသားစုေတြရဲ႕ မ်က္ရည္ေတြကို သုတ္ေပးသင့္ျပီ...။
ကုိယ္ထင္ရာ အမွန္တရား
ဒါေတြကိုလည္း ရပ္သင့္ျပီ........ ။


ေစာနန္း

Wednesday, August 4, 2010

က်ံဳး ႏွင့္ ၿမိဳ႕ရိုး အစိတ္အပိုင္းမ်ား က်န္ရွိေနေသးသည့္ ေရွးၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းမ်ား - အပိုင္း( ၂ )

0 comments

ယခင္ အပိုင္း( ၁ )တြင္ ၿမိဳ႕ေဟာင္း (၄) ခုအေၾကာင္း သိရွိ နားလည္သေလာက္ တင္ျပခဲ႔ပါသည္။ ယခု အပိုင္း( ၂ )တြင္ ၿမိဳ႕ကြက္ အဝိုင္းပံုသဏၭာန္ တည္ရွိခဲ႔ေသာ ၿမိဳ႕ေဟာင္း (၄) ခု အေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္ တင္ျပခ်င္ပါသည္။ ဤၿမိဳ႕ေဟာင္း (၄)ခု၏ ၿမိဳ႕ကြက္ အေနအထားမ်ားကို အပိုင္း( ၁ )တြင္ ပါရွိခဲ႔ေသာ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ လည္း ႏႈိင္းယွဥ္ေလ႔လာႏိုင္ပါသည္။

(၅)မိုင္းေမာ ၿမိဳ႕ေဟာင္း
မိုင္းေမာၿမိဳ႕ေဟာင္းမွာ ေတြ႕ရွိထားေသာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားထဲတြင္ သက္တမ္း အရင့္ဆံုးျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု လက္ရွိယူဆ ထားၾကကာ ဘီစီ ၂ ရာစု မွ ေအဒီ ၄ ရာစု အတြင္း ထြန္းကားခဲ႔ေသာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေတာ္ ေဟာင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ေက်ာက္ဆည္နယ္ လယ္တြင္း ကိုးခရိုင္ ေဒသတြင္ တည္ရွိေသာ မိုင္းေမာၿမိဳ႕ေဟာင္းအား " ျမန္မာအစ ေက်ာက္ဆည္က" ဟုလက္ခံသူမ်ားကလည္း ျမန္မာတို႔ တည္ခဲ႔ေသာ ပထမဆံုးၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆၾကသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ၿပီးျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးသည့္ အတြက္၊ ျမန္မာရာဇဝင္မ်ားတြင္လည္း မပါရွိဘဲ ေမ႔ေလ်ာ႔ထားျခင္း ခံရေသာ မိုင္းေမာၿမိဳ႕ေဟာင္းနဲ႔ ပက္သက္လွ်င္ကား ပေဟဠိမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနေပဦးမည္။ မိုင္းေမာဟူေသာ အမည္ပင္လွ်င္ ပထမဆံုး ေတြ႕ရွိခဲ႔ေသာ ဦးေအာင္ျမင့္(သစ္ေတာ)က ၿမိဳ႕ေဟာင္း အလယ္ဗဟုိေလာက္တြင္ ယခုတည္ရွိေသာ မိုင္းေမာရြာကို အစြဲျပဳ၍ ေပးခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ သုေတသီမ်ားကလည္း ၁၃ ရာစု မွ ၁၇ ရာစုအထိ ထြန္းကားခဲ႔ေသာ ပင္လယ္ၿမိဳ႕ေဟာင္း အနီးတြင္ တည္ရွိသည့္အတြက္ ပထမပင္လယ္ၿမိဳ႕ေဟာင္းဟူ၍ မိုင္းေမာၿမိဳ႕ေဟာင္းအား မွတ္သားၾကပါသည္။ ျမန္မာရာဇဝင္မ်ားတြင္ မလာရွိေသာ္လည္း တရုတ္မွတ္တမ္း တစ္ခုတြင္ကား မိခ်ဲင္=စပါးၿမိဳ႕ ဟုေခၚေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မုိင္းေမာၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္၊ ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္၊ ကူမဲၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၅ မုိင္ခန္႔ အကြာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ယခု ေရွးေဟာင္းသုေတသန တူးေဖၚေရးေနရာ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ပင္လယ္ၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ မိုင္းေမာၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ယြန္းယြန္း ၃မိုင္ခန္႔ အကြာ စမံုျမစ္ကမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိသည္။ မိုင္းေမာၿမိဳ႕ေဟာင္းတစ္ခုလံုးမွာ စိုက္ပ်ိဳးေျမ လယ္ကြင္းမ်ားအတြင္း လံုးလံုးက်ေရာက္ေနၿပီး ၿမိဳ႕ရိုးအရာႏွင့္ ၿမိဳ႕ကြက္ အေနအထားကို ေကာင္းကင္ဓါတ္ပံုမွေန၍ မွန္းဆႏိုင္သည္။ ၿမိဳ႕ကြက္မွာ အဝိုင္းျဖစ္ၿပီး သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္းနဲ႔ ဆင္တူသည္။ ၿမိဳ႕ကြက္ အဝိုင္းရွိေသာ ၿမိဳ႕ေဟာင္း(၅)ခုျဖစ္သည့္ သေရေခတၱရာ၊ မုိင္းေမာ၊ ေဝသာလီ၊ ဝတီး၊ သာဂရ(ထားဝယ္) ၿမိဳ႕ေဟာင္းတို႔အား ႏႈိင္းယွဥ္ေလ႔လာရာတြင္ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္းၿပီးလွ်င္ မိုင္းေမာၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထို႔အျပင္ မိုင္းေမာၿမိဳ႕ေဟာင္း တည္ရွိရာ ေဒသျဖစ္သည့္ လယ္တြင္း (၉)ခရိုင္ေဒသမွ အဆိုပါ လယ္တြင္းၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေသာ ပန္းေလာင္ျမစ္ဝွမ္းမွ (၁)ေစာလွ၊ (၂)ပင္လယ္၊ (၃)ျမစ္သား၊ (၄)ပ်ဥ္းမနား (ယေန႔တည္ရွိေသာ ေနျပည္တိုင္ခရိုင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕မဟုတ္)၊ ေဇာ္ဂ်ီျမစ္ဝွမ္းမွ (၅)ေျမာင္လွ၊ (၆)ျမင္းခံုတိုင္၊ (၇)ျမင္စိုင္း၊ (၈)ပနံ၊ (၉)မကၡရာၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္ရာတြင္လည္း ယင္းလယ္တြင္း ခရိုင္ၿမိဳ႕ (၉)ၿမိဳ႕လံုးထက္ မိုင္းေမာၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ ၿမိဳ႕ကြက္မွာ သိသိသာသာ ပိုမိုႀကီးမား ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ မိုင္းေမာၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ႔လိမ္႔မည္ ဆိုသည္ကား လံုးဝ သံသယျဖစ္စရာ မရွိေပ။

မိုင္းေမာၿမိဳ႕ရိုးမွာ သေရေခတၱရာကဲ႔သို႔ အဝန္းပံုသဏၭာန္ျဖစ္ၿပီး သေရေခတၱရာထက္ပင္ စက္ဝုိင္းပံုပိုက်သည္။ ၿမိဳ႕ရိုးအဝန္းမွာ စုစုေပါင္း ၆ မိုင္ခန္႔ ရွည္လ်ားပါသည္။ ၿမိဳ႕ကြက္ အခ်င္းသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၁.၉ မိုင္ခန္႔ရွိသည္။ အေရွ႕ - အေနာက္ အခ်င္းသည္ ေတာင္ - ေျမာက္ အခ်င္းထက္ အနည္းငယ္ ပိုမို ရွည္လ်ားသည္။ သေရေခတၱရာကဲ႔သုိ႔ပင္ ၿမိဳ႕ရိုးအတြင္း တစိတ္တပိုင္းသာ လူေနထိုင္ရန္ျဖစ္ၿပီး က်န္တစိတ္တပိုင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးရန္ေျမ ျဖစ္မည္ဟု ယူဆရသည္။ ၿမိဳ႕ကြက္၏ အလယ္ဗဟုိတြင္ နန္းေတာ္ရာေဟာင္းဟု ယူဆရေသာ ေထာင္႔မွန္စတုဂံပံု အုတ္ရိုးတစ္ခု တည္ရွိျခင္း သည္လည္း သေရေခတၱရာႏွင့္ဆင္တူပါသည္။ မတူညီသည္မွာ မိုင္းေမာ၏ နန္းေတာ္ရာေဟာင္းအုတ္ရိုး အတြင္းဝယ္ ေနာက္ထပ္ အဝိုင္းပံု အုတ္ရိုးတစ္ခုအား ထပ္မံေတြ႕ရွိ ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အတြင္းဆံုး အဝိုင္းပံု အုတ္ရိုး၏ ပတ္လည္အဝန္း ပင္လ်င္ ၁.၄ မိုင္ခန္႔ ရွိပါသည္။ ေရွးေဟာင္းသုေတသန အမ်ိဳးသားျပတိုက္ႏွင့္ စာၾကည့္တုိုက္ဦးစီးဌာနက မိုင္းေမာၿမိဳ႕ေဟာင္းအား ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ထပ္မံတူးေဖၚခဲ႔ေၾကာင္း သိရၿပီး မိုင္းေမာႏွင့္ ပက္သက္၍ ပိုမို ျပည့္စံုေသာ သုေတသန စာတမ္းမ်ား ထြက္ေပၚလာဖြယ္ ရွိေပသည္။

(၆)ေဝသာလီၿမိဳ႕ေဟာင္း
ေဝသာလီၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ ရခုိင္ျပည္၏ ေနာက္ဆံုး မင္းေနျပည္ေတာ္ ျဖစ္ေသာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ ၅ မိုင္ခန္႔ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။ ရခိုင္ရာဇဝင္အရ ေအဒီ ၃၂၇ မွ ေအဒီ ၈၁၈ အထိ၊ (၄ ရာစု မွ ၉ ရာစု) အတြင္း ထြန္းကားခဲ႔ေသာ ရခိုင္ျပည္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။ ကစၧပနဒီျမစ္ဝွမ္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ေက်ာက္ေလွကားၿမိဳ႕(သို႔မဟုတ္) ဒုတိယေဝသာလီၿမိဳ႕ဟူ၍လည္း မွတ္သားရဖူးသည္ (ရခိုင္ရာဇဝင္ အရ ပထမေဝသာလီၿမိဳ႕ကို ဓညဝတီ ေခတ္သံုးေခတ္ မတိုင္မီက တည္ခဲ႔ပါသည္)။ သေရေခတၱရာႏွင့္ မိုင္းေမာၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားကဲ႔သို႔ပင္ ၿမိဳ႕ရိုးအတြင္း တစိတ္တပိုင္းသည္ ေနထိုင္ရန္ျဖစ္ၿပီး၊ တစိတ္တပိုင္းမွာ စိုက္ပ်ိဳးရန္ျဖစ္ဟန္ တူသည္။ ပင္လယ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ျဖစ္ခဲ႔ၿပီး ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္ရွိ ကစၧပနဒီ ျမစ္ကမ္းေပၚမွ ေက်ာက္ေလွကား သေဘၤာဆိပ္မွာ အလြန္စည္ကားခဲ႔ေၾကာင္း ရာဇဝင္မ်ား၌ ဆိုသည္။ ၿမိဳ႕ကြက္မွာ အဝိုင္းျဖစ္ၿပီး စက္ဝိုင္းပံုထက္စာလွ်င္ ဘဲဥပံုခပ္က်က် ျဖစ္သည္။ ေတာင္ေျမာက္ ရွည္လ်ားၿပီး အေရွ႕အေနာက္ က်ဥ္းသည္။ ၿမိဳ႕ရိုးအဝန္း စုစုေပါင္း ၅.၅ မိုင္ခန္႔ ရွည္လ်ားသည္။ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ သဘာဝ အတားအဆီး ျဖစ္ေသာ ေတာင္စြယ္ေတာင္ကုန္းမ်ားကုိ အေရွ႕ဘက္ၿမိဳ႕ရိုး၏ တစိတ္တေဒသ အျဖစ္ အသံုးျပဳထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ၿမိဳ႕ကြက္၏ အေရွ႕- အေနာက္ အခ်င္းသည္ ၁.၃၅ မိုင္ခန္႔ရွိၿပီး၊ ေတာင္ - ေျမာက္ အခ်င္း ၁.၉၅ မုိင္ခန္႔ ရွိသည္။ မိုင္းေမာၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ကြက္ အရြယ္အစား တူညီလု နီးပါး ရွိၿပီး အျခား ၿမိဳ႕ဝိုင္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ဝတီးၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ သာဂရ ၿမိဳ႕ေဟာင္း တို႔ထက္ ႀကီးမားသည္။ ယခုအခါ ၿမိဳ႕ရိုးအတြင္း အလယ္ဗဟုိေလာက္တြင္ ေဝသာလီရြာ တည္ရွိပါသည္။ ၁၉၈၀ မွ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေဝသာလီၿမိဳ႕ေဟာင္း တူးေဖၚမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။

(၇)ဝတီးၿမိဳ႕ေဟာင္း
ဝတီးၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ မႏၲေလးတိုင္း၊ ျမင္းျခံခရိုင္၊ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၅ မိုင္ခန္႔ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။ ပ်ဴေခတ္၏ သေကၤတ အမွတ္အသားျဖစ္ေသာ လက္စင္းရာပါ အုတ္ခ်ပ္မ်ားေတြ႕ ရွိရၿပီး ေရွးက်ေသာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း တစ္ခုဟုယူဆၾကသည္။ တူးေဖၚေတြ႕ရွိရေသာ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားအရ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္းတည္ေထာင္သည့္ ႏွစ္ထက္ ေနာက္မက်ႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းသိရွိရသည္။ ဝတီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ပက္သက္၍လည္း ရာဇဝင္မ်ားတြင္ မေတြ႕ရေပ။ ဆလင္ဒါပံုေျမခြက္ငယ္မ်ား အေျမာက္အျမားေတြ႕ရွိမႈအရ ၀တီးၿမိဳ႕ေဟာင္း တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ကာလမွာ ေၾကးေခတ္ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ပ်ဴေခတ္ေစာေစာပိုင္း ကာလခန္႔ကတည္းကတည္ရွိခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ၿမိဳ႕ကြက္မွာ အဝိုင္းပံုသဏၭာန္ျဖစ္ၿပီး စက္ပိုင္းပံုမက၊ ဘဲဥပံုမက်ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ရိုးအဝန္း စုစုေပါင္း ၃ မိုင္ခန္႔ ရွည္လ်ားသည္။ အေရွ႕ - အေနာက္ အခ်င္းမွာ ဝ.၉၅ မိုင္ခန္႔ရွိၿပီး၊ ေတာင္ - ေျမာက္အခ်င္းမွာ ၀.၉၇ မိုင္ခန္႔ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ လံုးဝ လံုးဝန္း ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ၿမိဳ႕ရိုးမွာ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ တြင္ အနည္းငယ္ ေဖါင္းထြက္ သြားသည္။ သေရေခတၱရာႏွင့္ မိုင္းေမာၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားကဲ႔သို႔ နန္းေတာ္ရာကုန္း မေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ကြက္၏ အလယ္ဗဟုိေလာက္တြင္ အေဆာက္အအံုႀကီး တစ္ခု၏ ေအာက္ေျခခံုကုိ တူးေဖၚေတြ႕ရွိသည္။ အေဆာက္အအံုႀကီး၏ အေပၚပိုင္းမွာ သစ္သားအေဆာက္အအံုျဖစ္ၿပီး တံခါး၀င္ေပါက္ ေနရာမ်ားတြင္လည္း သစ္သား တံခါးရြက္ႏွင့္ သစ္သားတံခါးတုိင္မ်ား အသံုးျပဳဖြယ္ရွိေၾကာင္း မွန္းဆရသည္ဟု ဆိုသည္။ ဝတီးၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ၂၀၀၈ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း ေနာက္ဆံုးတူးေဖၚမႈ ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

(၈)သာဂရ(ထားဝယ္)ၿမိဳ႕ေဟာင္း
သာဂရၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ တနသၤာရီတိုင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ၏ ေျမာက္ဘက္ ၈ မိုင္ခန္႔ အကြာ၊ ထားဝယ္ျမစ္၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းေပၚ၌ တည္ရွိသည္။ ေအဒီ ၇၅၁ မွ ၇၆၁ အတြင္းတည္သည္ဟု အေထာက္အထားရွိရာ ေအဒီ ၈၄၉တြင္ တည္ေသာ စတုတၳပုဂံထက္ပင္ ႏွစ္ ၁၀၀ နီးပါး ေစာေပသည္။ ေအဒီ(၅၀၀)မွ ေအဒီ(၈၃၂)အထိ တည္ရွိခဲ့ေသာ ဒုတိယ ပ်ဴႏိုင္ငံေတာ္“သေရေခတၱရာ”ႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ျဖစ္ေနသည္ ဟုသမိုင္းသုေတသီ ဗိုလ္မွဴးဗရွင္က အေနာ္ရထာအရင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ စာ-၈၁ တြင္ဆိုခဲ႔သည္။ ၿမိဳ႕ရိုးပံုသဏၭာန္မွာ ဘဲဥပုံလည္းမက စက္၀ိုင္းပုံလည္းမက်ေသာ အ၀န္းအ၀ိုင္း ပုံသဏၭာန္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕ရိုးအဝန္း စုစုေပါင္း ၂.၃၄ မိုင္ခန္႔ ရွည္လ်ားသည္။ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္တြင္ က်ံဳး အစိတ္အပိုင္း အခ်ိဳ႕က်န္ရွိေနေသးၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေပ ၁၀၀ ခန္႔အထိ က်ယ္ဝန္းသည္။ ၿမိဳ႕ကြက္ အဝိုင္းပံုသဏၭာန္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ေဟာင္း (၅)ၿမိဳ႕တြင္ သာဂရၿမိဳ႕ေဟာင္းသည္ အေသးငယ္ဆံုး ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ၿမိဳ႕ရိုးတြင္းတြင္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းေက်းရြာ တည္ရွိၿပီး ရြာ၏ ေျမာက္ဘက္ထိပ္ ၿမိဳ႕ရိုးအတြင္းရွိ ရွင္ဇလြန္ ေစတီေတာ္မွာ ထင္ရွားသည္။

ဆက္လက္ ေဖၚျပပါမည္